Ефективність передпосівної обробки насіння регуляторами росту при вирощуванні цукрових буряків в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній роботі вивчали вплив сучасних регуляторів росту на формування продуктивності коренеплодів цукрових буряків. Метою досліджень було дослідити ефективність передпосівної обробки насіння модифікованими регуляторами росту при вирощуванні цукрових буряків. Встановлено, що застосування регуляторів росту для передпосівної обробки насіння цукрових буряків забезпечує інтенсивніший ріст рослин, накопичення маси рослин і площі листкової поверхні, що в кінцевому результаті, позитивно вплинуло на врожайність і цукристість коренеплодів культури. In this qualification work the influence of modern growth regulators on the formation of sugar beet root productivity was studied. The aim of the study was to investigate the effectiveness of pre-sowing treatment of seeds with modified growth regulators in the cultivation of sugar beets. It was found that the use of growth regulators for pre-sowing treatment of sugar beet seeds provides more intensive plant growth, plant mass accumulation and leaf surface area, which ultimately had a positive effect on crop yield and sugar content.

Description

Keywords

цукрові буряки, регулятори росту, продуктивність коренеплодів, sugar beets, growth regulators, root crop productivity

Citation

Голючик, В. І. Ефективність передпосівної обробки насіння регуляторами росту при вирощуванні цукрових буряків в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Г. А. Кулик ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 62 с.