Упорний гідростатичний підшипник ковзання

Abstract

Упорний гідростатичний підшипник ковзання, що містить підп'ятник і п'яту з каналом, який з'єднує порожнину напірного патрубка насоса, заповнену рідиною, з поверхнею контактування п'яти та підп'ятника, який відрізняється тим, що контури поверхонь п'яти та підп'ятника виконані по еліпсу.

Description

Keywords

підшипник ковзання, sliding bearing

Citation

Пат. 90009 Україна, МПК F16C 17/00. Упорний гідростатичний підшипник ковзання / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, В. В. Пирогов ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201313932 ; заявл. 02.12.2013 ; опубл. 12.05.2014 ; Бюл. № 9.