Упорний гідростатичний підшипник ковзання

Анотація
Упорний гідростатичний підшипник ковзання, що містить підп'ятник і п'яту з каналом, який з'єднує порожнину напірного патрубка насоса, заповнену рідиною, з поверхнею контактування п'яти та підп'ятника, який відрізняється тим, що контури поверхонь п'яти та підп'ятника виконані по еліпсу.
Опис
Ключові слова
підшипник ковзання, sliding bearing
Бібліографічний опис
Пат. 90009 Україна, МПК F16C 17/00. Упорний гідростатичний підшипник ковзання / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, В. В. Пирогов ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201313932 ; заявл. 02.12.2013 ; опубл. 12.05.2014 ; Бюл. № 9.