Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник містить матеріали Х Обласної науково-практичної конференції учнів та здобувачів вищої освіти “Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку”, яка відбулась 19 квітня 2024 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді учасників НПК присвячені проблемам та перспективам розвитку економіки кризового стану; ринку праці: професіям, тенденціям та викликам сучасності; особливостям сучасного менеджменту в епоху глобалізації та стрімкого розвитку; ключовим аспектам ведення бізнесу онлайн: Digitals, інтернет маркетингу, організайії рекламної діяльності та SMM; питанням міжнародного бізнесу та DATA-аналітики; питанням ролі молоді в економіці; викликам безпеки життєдіяльності в економічному просторі; механізмам державного регулювання інноваційного розвитку економіки з акцентом на регіональний аспект.

Description

Keywords

захист прав споживачів на ринку послуг, вимушена трудова міграція населення України, оцінювання рентабельності діяльності підприємств, розвиток крафтових виробництв у Кіровоградській області, економічні наслідків воєнного конфлікту, ринко праці України, HR-менеджмент, інтеграція цифрових технологій, антикризового управління в аграрному секторі України

Citation

Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Х Обласної наук.-практ. конф. учнів та здобувачів вищої освіти, м. Кропивницький, 19 квіт. 2024 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, [каф. економіки, менеджменту та комерційної діяльності] ; [відповід. за випуск О. В. Щельник]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 97 с.