Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006-09-15

Authors

Серебренніков, С. В.
Serebrennikov, S.
Сіріков, О. І.
Sirikov, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП «Український інститут промислової власності»

Abstract

Спосіб контролю ступеня забрудненості поверхні ізоляторів під напругою полягає у вимірюванні струму витоку ізолятора і контролю за його значенням стану забруднення поверхні. Для відстроювання від неінформативного об'ємного струму витоку використовують охоронне кільце. Предлагаемый способ контроля загрязнения поверхности изолятора при наличии напряжения заключается в том, что измеряют ток утечки изолятора и определяют степень загрязнения по величине этого тока. Для устранения влияния объемного тока изолятора на результаты измерений используется охранное кольцо. The proposed method for checking contamination of the insulator surface under voltage consists in measuring the leakage current of the insulator and determining the contamination by the value of the current. In order to remove the effect of the bulk current of the insulator on the measurement results, a guard ring is used.

Description

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=99807&chapter=description

Keywords

контроль забруднення, ізолятор, струм витоку

Citation

Пат. на корисну модель 17315 Україна, МПК (2006)H02H 7/26. Спосіб контролю ступеня забрудненості ізоляторів під напругою / С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков; заявник і патентовласник Кіровог. нац. техн. ун-т. – №u200603657; заявл. 03.04.2006; опубл. 15.09.2006, Бюл. №9. - 2 с. : іл.