Підвищення надійності сівалки ЗС-3.6А удосконаленням конструкції висівних апаратів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Катеринич, С. Є.
Черновол, М. І.
Свірень, М. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена підвищенню надійності зернових сівалок та якості висіву шляхом обладнання їх удосконаленими внутрішньоребристими апаратами. Конструктивно по новому вирішені питання регулювання норми висіву за допомогою зміни розміру висівного вікна дозуючою заслінкою та керування робочим об'ємом. Запропоновано більш раціональну схему внутрішньоребристого апарата. The paper is devoted to increase of quality of work of grain seeders by equipment by their advanced internally-edgesting by devices. Structurally questions of regulation of norm sowing with the help of change of the size of a window measuring out blade in a new fashion are decided. More rational circuit of the device is offered.

Description

Keywords

внутрішньоребристий апарат, регульований робочий об'єм, зернові сівалки, висівний диск

Citation

Катеринич, С. Є. Підвищення надійності сівалки ЗС-3.6А удосконаленням конструкції висівних апаратів / С. Є. Катеринич, М. І. Черновол, М. О. Свірень // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 20. - С. 101-103.