Технології програмування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Мелешко, Є. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дані методичні вказівки висвітлюють організаційні аспекти виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технології програмування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека», а також рекомендації щодо підбору, опрацювання та викладення теоретичного матеріалу, розробки курсової роботи і її програмної реалізації, порядку оформлення пояснювальної записки курсової роботи, її підготовки та представлення до захисту.

Description

Keywords

програмування, технології програмування, алгоритми, основи програмування, курсова робота

Citation

Технології програмування : метод. вказівки до розроб. курсової роботи студ. денної та заочної форми навч. спец. 125 "Кібербезпека" / уклад. Є. В. Мелешко ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 40 с.