Обґрунтування та розробка електричної частини 8-ми шпиндельного каменеобробного фрезерного верстату

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Циганенко, Сергій Сергійович
Tsyhanenko, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є розробка електричної частини 8-ми шпиндельного каменеобробного фрезерного верстата з покращеними експлуатаційними характеристиками. У роботі сформулювано технічні вимоги до електричної частини багатошпиндельного каменеобробного фрезерного верстату та проведено аналіз технічних рішень відомих прототипів. Обґрунтовано кінематичну схему верстату. Розроблено структурну та принципову електричні схеми електричної частини 8-ми шпиндельного каменеобробного фрезерного верстату. На основі удосконалених математичних моделей проведено вибір електродвигунів приводів супортів осей Х, Y, Z та сервопідсилювачів. Запропоновано методику вибору перетворювачів частоти для живлення груп асинхронних двигунів. Проведено вибір апаратів захисту та керування з урахуванням європейських стандартів. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів у каменеобробному цеху та розроблено організаційні та технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт при експлуатації та обслуговуванні каменеобробних верстатів. Проведено оцінку очікуваного економічного ефекту від впровадження розробленої електричної частини фрезерного верстату. The purpose of the qualification work is to develop the electrical part of the 8-spindle stone milling machine with improved operational characteristics. The paper formulates the technical requirements for the electrical part of the multi-spindle stone milling machine and analyzes the technical solutions of known prototypes. The kinematic scheme of the machine is substantiated. The structural and basic electrical diagrams of the electrical part of the 8-spindle stone-working milling machine have been developed. On the basis of improved mathematical models, the selection of electric motors for drives of X, Y, Z axis calipers and servo amplifiers was carried out. A technique for selecting frequency converters for powering groups of asynchronous motors is proposed. The selection of protection and control devices was carried out taking into account European standards. The analysis of dangerous and harmful factors in the stone-working workshop was carried out and organizational and technical measures were developed to ensure the safety of work during the operation and maintenance of stone-working machines. An assessment of the expected economic effect from the introduction of the developed electrical part of the milling machine was carried out.

Description

Keywords

електропривод, серводвигун, мотор-шпиндель, перетворювач частоти, вибір електроприводу, фрезерний верстат з ЧПК, electric drive, servo motor, spindle motor, frequency converter, selection of electric drive, CNC milling machine

Citation

Циганенко, С. С. Обґрунтування та розробка електричної частини 8-ми шпиндельного каменеобробного фрезерного верстату : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. О. А. Козловський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 100 с.