Організація державного внутрішнього фінансового контролю у закладах вищої освіти в Україні

Abstract

Розглянуто особливості організація державного внутрішнього фінансового контролю у закладах вищої освіти в Україні. Наголошено, що державний внутрішній фінансовий контроль у цілому та для ЗВО зокрема, повинен забезпечити належне (законне, економічне, ефективне, результативне та прозоре) управління державними фінансами і розглядається як сукупність трьох складових: внутрішнього контролю; внутрішнього аудиту; гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Наведено елементи структури внутрішнього контролю ЗВО.

Description

Keywords

державний внутрішній фінансовий контроль, організація державного внутрішнього фінансового контролю, заклади вищої освіти в Україні, елементи структури внутрішнього контролю ЗВО

Citation

Пугаченко, О. Б. Організація державного внутрішнього фінансового контролю у закладах вищої освіти в Україні / О. Б. Пугаченко, С. С. Косенко, О. Д. Коломоєць // Information technologies and management in higher education and sciences : International scientific conference, November 28, 2022, Fergana, the Republic of Uzbekistan : conference proceedings. – Riga : Baltija Publishing, 2022. – Part 3. – P. 34–39.