Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Руденко, Т. В.
Кулєшков, Ю. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Гідравліка, як технічна наука, займається вивченням законів рівноваги, руху та взаємодії рідин із твердими тілами, що перебувають у стані спокою або руху. Мета лабораторних робіт допомога студентам закріпити знання теоретичного матеріалу, одержані на лекціях та при самостійній роботі; показати на практиці справедливість положень і висновків, які отримали, під час вивчення курсу "Гідравліка та сільськогосподарське водопостачання", а також набуття практичних навичок роботи з приладами й гідрометричним знаряддям, що зустрічаються в інженерній практиці. Багато з тих явищ, що розглядаються на лекціях або вивчаються самостійно, стають повністю зрозумілими лише після безпосереднього спостереження в лабораторіях під час проведення дослідів і обробки їх результатів.

Description

Keywords

гідравліка, водопостачання

Citation

Гідравліка і сільськогосподарське водопостачапння : метод. вказ. до лаб. роб. для студ. всіх форм навчання за спец. 208 - Агроінженерія / [уклад. : Т. В. Руденко, Ю. В.. Кулєшков] : М-во освіти та науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. Експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 35 с.