Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Робота присвячена огляду та аналізу способів і технічних засобів для зменшення переущільнення ґрунтів, а отже – створення передумов збереження і підвищення родючості. Проаналізовано причини і наслідки руйнування структури ґрунту, особливості впливу окремих ґрунтообробних робочих органів на врожайність і стан родючого горизонту. Наведені витрати пального на основні технологічні операції обробітку ґрунту та запропоновані альтернативні способи основного обробітку на основі технологій ґрунто- та ресурсозбереження. Після класифікації видів чизелювання ґрунтів та відповідних робочих органів для здійснення означених операцій, запропоновано новий універсальний чизельний культиватор ЧН-4. Work is devoted a review and analysis of methods and hardwares for diminishing compression of soils. This removal will create the necessary terms of maintainance and fertility-improving. Causes and effects destruction of structure soil, feature influence of separate workings organs, are analysed on the productivity and state of fertile horizon. The resulted charges of fuel are on the basic technological operations till of soil. The alternative methods of basic till are offered. These methods are based on the basis maintainance of resources. Classification of types of chizelirovanie soils and proper workings organs is conducted for realization of the noted operations. On the basis of it the new universal cultivator of CN-4 is offered. A cultivator is developed in the construction of which on the chimney paw it is set not only horizontal deformatori for cut weeds but also a frontal tooth is for the additional growing of soil and laying out of blocks shallow.

Description

Keywords

чизельне ґрунтообробне знаряддя, переущільнення ґрунтів, ущільнена підорна підошва, зниження родючості, інфільтраційні властивості, chizel paw, compression of soils, close-settled soil, decline of fertility, infiltration properties

Citation

Лещенко, С. М. Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій / С. М. Лещенко, В. М. Сало // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 1. - С. 96-102.