Вплив елементів агротехніки на ріст і розвиток рослин сої в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12

Authors

Клименко, Яна Василівна
Klymenko, Yana

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі представлено результати досліджень по вивченню ефективності застосування добрив в умовах Степу України. Мета досліджень – встановити вплив мінеральних добрив та обробки посівів мікродобривами на продуктивність середньостиглого сорту сої Златослава. Сільськогосподарським підприємствам Степу України при вирощуванні середньостиглого сорту сої Златослава рекомендується проводити обприскування посівів мікродобривом Мікро-Мінераліс, що забезпечить прибавку врожаю на рівні 1,4 ц/га (7,2%), найбільший додатковий умовно чистий доход – 1943,5 грн./га та рівень рентабельності – 143,6%. This graduation thesis presents the results of research on the effectiveness of fertilizer application in the conditions of the Steppe of Ukraine. The purpose of the research is to establish the influence of mineral fertilizers and microfertilizer treatment of crops on the productivity of the mid-season Zlatoslav soybean variety. Agricultural enterprises of the Steppe of Ukraine are recommended to spray the crops with micro-fertilizer Micro-Mineralis when growing the medium-ripening Zlatoslav soybean variety, which will ensure an increase in yield at the level of 1.4 t/ha (7.2%), the largest additional conditionally net income - UAH 1,943.5/ ha and the level of profitability – 143.6%.

Description

Keywords

соя, урожайність, добрива, soybean, yield, fertilizers

Citation

Клименко, Я. В. Вплив елементів агротехніки на ріст і розвиток рослин сої в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Т. П. Шепілова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 76 с.