Моделювання умов тепловкладення при наплавленні проводин стану для виготовлення куль

Abstract

Description

Keywords

Citation

Білик, О. Г. Моделювання умов тепловкладення при наплавленні проводин стану для виготовлення куль / О. Г. Білик, Е. О. Синдецький // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 55.