Системи сервісу аграрної техніки. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Маркович, С. І.
Бевз, О. В.
Магопець, С. О.
Красота, М. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Дані методичні вказівки розроблені у відповідності з силабусом дисципліни "Системи сервісу аграрної техніки" і мають за мету ознайомити студентів з існуючими системами сервісу аграрної техніки та набути навичок технічного обслуговування та ремонту, як сукупності техніко-економічних і організаційних заходів, пов'язаних з підтримкою аграрної техніки в працездатному стані. Вивчення даних матеріалів дозволить уникнути помилок, забезпечити якість технічного обслуговування та ремонту аграрної техніки, а в цілому понизити вірогідність несправностей і відмов після ремонту і виключити витрати часу і засобів на їх виправлення.

Description

Keywords

сервіс, системи, діагностика, обслуговування, ремонт

Citation

Системи сервісу аграрної техніки : метод. вказ. до практ. занять : для студ. спец. 208 - Агроінженерія / [уклад. : С. І. Маркович, О. В. Бевз, С. О. Магопець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 62 с.