Світовий досвід управління розвитком транспортної галузі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Бондар, Н. М.
Bondar, Natalia

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті описаний світовий досвід щодо вирішення проблем, пов’язаних із розробкою національної транспортної стратегії. Зокрема виявлені основні підходи до розробки НТС, що застосовуються у світовій практиці; запропонована концептуальна модель підходу до розробки НТС, яка забезпечить збалансований розвиток транспортної галузі в Україні; систематизовані аспекти, які мають враховуватись під час розробки та реалізації НТС, наведені інструменти управління реалізацією НТС. In article world experience under the decision of the problems connected with working out of national transport strategy is described. In particular the basic approaches to working out НТС, applied in world practice are revealed; the conceptual model of the approach to working out НТС which will provide balanced development of transport branch in Ukraine is offered; aspects which should be considered by working out and realisation НТС are systematised, tools of management are resulted by realisation НТС.

Description

Keywords

національна транспортна стратегія, транспортна галузь

Citation

Бондар, Н. М. Світовий досвід управління розвитком транспортної галузі / Н. М. Бондар // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 312-318.