Технології проектування комп’ютерних систем. Методичні рекомендації до виконання лабораторних і контрольних робіт

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Савеленко, О. К.
Savelenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Лабораторні та контрольні роботи з ТПКС розроблені на сучасному науково-методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості та описані практичні кроки оволодіння технологій проектування комп’ютерних систем. Призначається для використання в навчальному процесі та для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання.

Description

Keywords

структура, модель, проектування, метод, обьект, structure, model, design, method, object

Citation

Технології проектування комп’ютерних систем : метод. рекомендації до виконання лаб. і контр. роб. : для студ. денної та заоч. форми навч. за спец. 123 - Комп’ютерна інженерія / [уклад. О. К. Савеленко] ; Мін-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 153 с.