Prospects for Using React Native for Developing Cross-platform Mobile Applications

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Shevtsiv, N.
Shvets, D.
Karabut, N.
Шевцив, Н. А.
Швец, Д. В.
Карабут, Н. А.
Шевців, Н. А.
Швець, Д. В.
Карабут, Н. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

The article is devoted to the study of determining the best methods and tools for cross-platform development of mobile applications, allowing to accelerate the process of writing application program code. The analysis of the existing technologies used to write mobile applications is carried out, their advantages and disadvantages are considered. The nuances of using the React Native framework, the mechanism of its work, the advantages of working with it are described. The data on the interest of developers in the React Native framework, search trends, the number of downloads of its installation package have analyzed. Статья посвящена исследованию вопроса определения оптимальных методов и инструментальных средств кроссплатформенной разработки мобильных приложений, позволяющих ускорить процесс написания программного кода приложения. Проведен анализ существующих на сегодняшний день технологий, используемых для написания мобильных приложений, рассмотрены их преимущества и недостатки. Описаны нюансы использования фреймворка React Native, механизм его работы, преимущества работы с ним. Проанализированы данные о заинтересованности разработчиков во фреймворке React Native, поисковых трендах, количестве скачиваний его установочного пакета. Стаття присвячена дослідженню питання визначення оптимальних методів і інструментальних засобів кросплатформної розробки мобільних додатків, що дозволяють прискорити процес написання програмного коду додатків. Актуальність досліджень полягає в тому, що традиційно процес розробки мобільних додатків складається з двох частин – розробки програмного продукту для платформ Android та iOS на різних мовах програмування. Зазначений підхід значно збільшує затрати часу на розробку мобільних додатків. Поставлена мета полягає в аналізі існуючих на сьогоднішній день засобів розробки кросплатформних мобільних додатків для пришвидшення процесу створення мобільного програмного забезпечення. В роботі проведено аналіз існуючих на сьогоднішній день технологій, які використовуються для створення мобільних додатків, розглянуті їх переваги та недоліки. Зазначено, використання яких мов програмування вимагають ті чи інші інструменти, розглянуті механізми їх роботи, описані можливості застосування та можливі обмеження щодо їх використання. В дослідженні описано нюанси використання фреймворка React Native як одного з найбільш вдалих рішень для кросплатформної розробки мобільних додатків, механізм його роботи, переваги використання. Проаналізовано дані про зацікавленість розробників у застосуванні фреймворку React Native для створення додатків, пошукові тренди стосовно даної технології, кількість завантажень інсталяційного пакету React Native. Проведені дослідження показали, що використання фреймворку React Native для розробки кросплатформних мобільних додатків має значні переваги. Створюване за допомогою React Native програмне забезпечення при запуску на мобільному телефоні використовує нативний код та забезпечує високу продуктивність. Крім того, вивчення фреймворку React Native дозволяє одночасно опановувати тонкощі роботи з мобільними платформами та стек web-технологій.

Description

Keywords

development, React Native, framework, Android, iOS, mobile application, фреймворк, разработка, мобильное приложение, розробка, мобільний додаток

Citation

Shevtsiv, N. Prospects for Using React Native for Developing Cross-platform Mobile Applications / N. Shevtsiv, D. Shvets, N. Karabut // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 2 (33). - С. 208-213.