Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки.

Постійне посилання на фонд

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23513-13353 ПР від 13.07.2018 р. ISSN 2664-262X (p) DOI: 10.32515/2664-262X

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 10