Пристрій для масажу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-12-27

Authors

Лушніков, В. М.
Чайковський, О. Б.
Златопольський, Ф. Й.
Краснюк, Д. С.
Грицієнко, В. І.
Lushnikov, V.
Chaikovskyi, O.
Zlatopolskyi, F.
Krasniuk, D.
Hrytsiienko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій для масажу, що містить джерело підвищеного тиску повітря, з'єднане повітропроводом з колектором, що має засіб регулювання тиску повітря, блок управління, який керує джерелом підвищеного тиску повітря, засобом регулювання тиску та повітророзподільниками, один вхід повітророзподільника з'єднаний повітропроводом з колектором підвищеного тиску, а другий - з атмосферою, набір аплікаторів, закріплених на тілі пацієнта у необхідних для лікування місцях, в корпусі аплікатора за допомогою універсального шарніра (шарніра Гука) закріплений тримач з герметичною масажною камерою, на тримачі знизу закріплені чотири герметичні мішки, розташовані перпендикулярно один одному, торцеві стінки яких закріплені на стінках корпусу аплікатора і з'єднані повітропроводами з виходами повітророзподільника, всі виходи повітророзподільника забезпечені датчиками контролю тиску повітря, універсальний шарнір обладнаний фотоелектричними датчиками контролю кутів повороту тримача у двох площинах, всі датчики контролю з'єднані електропроводами з блоком управління, який відрізняється тим, що герметична масажна камера має вигляд півсфери, жорстко закріплена на повзуні, який знаходиться в середині тримача та з'єднаний з ним за допомогою напрямних, герметичного мішка та пружини, торцеві стінки мішка закріплені на верхньому кінці повзуна та на пластині, що жорстко закріплена в верхній частині тримача, в пластині закріплений штуцер, за допомогою якого порожнина мішка з'єднана повітропроводами з повітророзподільником, пружина, як і напрямні, розташована паралельно повзуну і закріплена угорі повзуна одним кінцем, другим кінцем закріплена на тримачі, масажна камера може бути виготовлена з прозорого матеріалу з розташованими всередині інфрачервоними випромінювачами та датчиком температури камери, випромінювачі та датчик з'єднані електропроводами з блоком управління.

Description

Keywords

масаж, massage

Citation

Пат. 55740 Україна, МПК A61H 9/00. Пристрій для масажу / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, Д. С. Краснюк, В. І. Грицієнко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201006661 ; заявл. 31.05.2010 ; опубл. 27.12.2010 ; Бюл. № 24.