Електрична частина станцій та підстанцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У рекомендаціях викладені цілі, задачі, методика проектування, сформульовані вимоги до змісту розрахункової і графічної частини, розглянуті основні етапи розрахунків і наведені умови вибору обладнання. Надані умовні графічні позначення та літерні позначення в електричних схемах і спрощені зображення на кресленнях основного обладнання розподільних пристроїв електричних станцій і підстанцій.

Description

Keywords

трансформаторна підстанція, графік електричного навантаження, схема електричних з'єднань, струм короткого замикання, вибір електрообладнання

Citation

Електрична частина станцій та підстанцій: метод. рекомендації до виконання курс. проекту з навч. дисц. «Електрична частина станцій та підстанцій» для студ. ден. та заочн. форм навч. спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад.: А. Ю. Орлович, О. В. Співак]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 49 с.