Механізація виробництва молока з удосконаленням кормозбирального комбайна КПИ–Ф–2,4А

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-08

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є підвищення ефективності процесу збирання кормових культур на зелений корм, подрібнене сіно, сінаж, силос і корма штучного сушіння за рахунок використання кормозбирального комбайна з визначенням основних параметрів. В роботі виконані наступних задач: розкрито актуальність технології збирання кормових культур на зелений корм за рахунок використання кормозбирального комбайна КПИ-Ф-2,4А; розглянуто питання впливу фізико-механічних властивостей компонентів щодо їх скошування та подрібнення стебельних і соковитих кормів; розрахувано економічну ефективність використання кормозбирального комбайна КПИ-Ф-2,4А. The aim of the work is to increase the efficiency of the process of harvesting fodder crops for green fodder, shredded hay, haylage, silage and artificial drying fodder through the use of a forage harvester with the definition of basic parameters. The following tasks are performed in the work: the relevance of the technology of harvesting fodder crops for green fodder due to the use of the forage harvester is revealed; the question of influence of physical and mechanical properties of components concerning their mowing and crushing of stalk and juicy forages is considered; the economic efficiency of using the forage harvester is calculated.

Description

Keywords

корми, кормозбиральний комбайн, подрібнення кормів, шнек комбайна, forages, forage harvester, forage grinding, combine auger

Citation

Токарь, Ю. С. Механізація виробництва молока з удосконаленням кормозбирального комбайна КПИ–Ф–2,4А : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Р. В. Кісільов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 59 с.