Захист інформації в комп’ютерних системах

Abstract

Основною метою є теоретична та практична підготовка студентів щодо вивчення теоретичних підвалин теорії захисту інформації у комп’ютерних системах та їх практичних застосувань.

Description

Keywords

шифрування, дешифрування, криптографічні методи захисту, завадостійкі коди, симетричні алгоритми шифрування

Citation

Захист інформації в комп’ютерних системах : метод. вказ. до викон. лаб. робіт для студ. ден. форми навч. за спец. «Комп’ютерна інженерія» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Мех.- технол. ф-т, Каф. програмув. та захисту інформ ; [уклад. О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, В. Д. Хох, С. А. Смірнов]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 42 с.