Виявлення зв'язку триботехнічних характеристик матеріалу деталі з його температурою Дебая

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Аулін, В. В.
Лисенко, В. М.
Aulin, V.
Lysenko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулін, В. В. Виявлення зв'язку триботехнічних характеристик матеріалу деталі з його температурою Дебая / В. В. Аулін, В. М. Лисенко // Підвищення надійності машин і обладнання : ХІІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 18-20 квіт. 2018 р., Кропивницький : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 77-78.