Обгрунтування режимів експлуатації полімерного композиційного матеріалу на основі фенілону С1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кабат, О. С. Обгрунтування режимів експлуатації полімерного композиційного матеріалу на основі фенілону С1 / О. С. Кабат, О. Д. Деркач, С. В. Зотов // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 147-149.