Людина і праця в економіці регіону

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і праця в економіці регіону», яка відбулася у Центральноукраїнському національному технічному університеті 31 жовтня 2016 р. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.

Description

Keywords

соціально-трудові відносини, соціальна політика, соціальний захист населення, ринок праці, трудова міграція, людський капітал, корпоративна культура, конкурентоспроможність

Citation

Людина і праця в економіці регіону. Ч. 1. Актуальні проблеми соціально-трудових відносин : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2016 р., Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т екон. та менеджменту, каф. екон. та підприємництва ; [редкол. : О. М. Левченко (голова), М. В. Семикіна, О. А. Грішнова та ін.]. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2016. - 224 с.