Електронна система керування автомобільним двигуном внутрішнього згоряння

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009-06-26

Authors

Аулін, В. В.
Панарін, Д. Є.
Жулай, О. Ю.
Голуб, Д. В.
Бобрицький, В. М.
Барановський, Д. М.
Лисенко, С. В.
Кузик, О. В.
Лівіцький, О. М.
Aulin, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Електронна система керування автомобільним двигуном внутрішнього згоряння складається з блока взаємодії з периферичними системами автомобіля, системи виконавчих пристроїв, системи датчиків, електронного блока керування двигуном та його складових: оперативно-запам'ятовуючого пристрою, постійного запам'ятовуючого пристрою, електронно-програмованого запам'ятовуючого пристрою, інтегрованого блока керування режимами роботи двигуна, блока пам'яті параметрів режимів роботи двигуна, адаптивного аналізуючого блока, інтерфейсного пульта керування, блока аналізу, контролю та корегування роботи систем "агрегат-керуючий пристрій". An electronic system for control of automobile combustion engine consists of block for interaction with automobile peripheral systems, system of executive devices, sensor system, electronic control block of engine and its components: random- access memory, permanent memory, electronic programmable storage memory, integrated block for control of operation modes of engine, memory block for parameters of operation modes of engine, adapter analyzing block, interface control panel, block for analysis, control and correction of operation of systems “unit-control device".

Description

Keywords

електронна система керування автомобільним двигуном внутрішнього згоряння, electronic system for control of automobile combustion engine

Citation

Пат. 42025 Україна, МПК H01L 29/00, F02D 43/04. Електронна система керування автомобільним двигуном внутрішнього згоряння / В. В. Аулін, Д. Є. Панарін, О. Ю. Жулай, Д. В. Голуб, В. М. Бобрицький, Д. М. Барановський, С. В. Лисенко, О. В. Кузик, О. М. Лівіцький ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 200814102 ; заявл. 08.12.2008 ; опубл. 25.06.2009 ; Бюл. № 12.