Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX столІття в Російській імперії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Орлик, С. В.
Orlyk, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»

Abstract

Стаття присвячена проблемам взаємозв’язку фінансових реформ 60-х років ХІХ ст. в Російській імперії із курсовою вартістю основної імперської грошової одиниці – рубля. Особливу увагу приділено заходам Міністерства фінансів у бюджетній сфері щодо стабілізації грошового обігу. Проаналізовано основні чинники, які негативно впливали на грошову систему імперії, зокрема складні економічні та політичні умови в Російській імперії, які обумовили фактичну безрезультатність грошової реформи 1862–1863 рр., яка проводилася міністром фінансів М. Х. Рейтерном. The article puts a light on the problems of the relationship of the financial reforms of 60-th years of the XIX century in Russian Empire with the exchange rate of the main imperial monetary unit – ruble. The general attention is putted to the actions of the Ministry of Finance in the sphere of budgeting, pointed on the stabilization of the money circulation. The main factors, negatively influencing on the monetary system of the Empire, in particular, the hard economical and political conditions in Russian Empire, which resulted in the ineffectiveness of the monetary reform of 1862-1863 under the lead of the minister of finance M.H. Reitern, are analyzed.

Description

Keywords

фінансові реформи, Російська імперія, податкові реформи, бюджетна сфера, курс рубля, грошовий обіг, Russian Empire, financial reforms, tax reforms, budgeting, money circulation, ruble exchange rate, credit ruble, gold and silver coins

Citation

Орлик, С. В. Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX столІття в Російській імперії / С. В. Орлик // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. - С. 259-261.