Планування міст і транспорт

Abstract

Description

Keywords

Citation

Планування міст і транспорт : конспект лекцій / [уклад. : В. О. Семко, В. М. Сідей, В. В. Дарієнко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 134 с.