Статистична оцінка тенденцій розвитку виробництва зернових та формування пропозиції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Довгенко, Я. О.
Dovgenko, Jy.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено тенденції виробництва зерна в Україні, структура площин, нестабільність урожайності основних зернових культур: пшениці, жита, ячменю й кукурудзи. Проведено факторний аналіз валового виробництва зерна. Визначено фактори негативного впливу на розвиток та збільшення обсягів виробництва зернових. Проаналізовано матеріально-технічне забезпечення зернового сектора, навантаження техніки; ефективність виробництва зерна, його рентабельність, собівартість, ціни; динаміку національних та іноземних інвестицій в АПК. The trends in grain production in Ukraine, the structure of the area, yield instability in the context of major cereal crops: wheat, rye, barley and maize have been studied. The factor analysis of the gross grain output has been carried out. The factors of negative influence on the development and increase of grain production have been defined. The logistics of grain sector, the equipment load, the grain production efficiency, its cost-effectiveness, own costs and prices, the dynamics of domestic and foreign investments in agro-industrial complex have been analyzed.

Description

Keywords

валовий збір, посівні площі, структура, урожайність, сезонні коливання, рентабельність

Citation

Довгенко, Я. О. Статистична оцінка тенденцій розвитку виробництва зернових та формування пропозиції / Я. О. Довгенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 81-89.