Інформаційне забезпечення закономірностей генерації транспортних потоків у містах

Abstract

Description

Keywords

Citation

Інформаційне забезпечення закономірностей генерації транспортних потоків у містах / Ю О. Давідіч, І. В. Чумаченко, Є. І. Куш [та ін.] // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 260-261.