Системи автоматизованого проектування в електроенергетиці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Віхрова, Л. Г.
Зінзура, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках приведена загальна характеристика освітньої компоненти «Системи автоматизованого проектування в електроенергетиці», зокрема: мета, предмет, завдання, передумови вивчення та результати навчання. Наведено перелік тем для самостійного вивчення освітньої компоненти, посилання на рекомендовану літературу а також питання для самоконтролю. Надано загальні рекомендації стосовно організації самостійної роботи під час роботи з літературою, підготовки до виконання лабораторних робіт. Наводиться інформація стосовно політики дисципліни, форм та вимог контролю.

Description

Keywords

автоматизоване проектування, автоматизоване проектування в електроенергетиці, САПР, самостійна робота

Citation

Системи автоматизованого проектування в електроенергетиці : метод. рекомендації до виконання самост. роб. : зі спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : Л. Г. Віхрова, В. В. Зінзура] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 26 с.