Сепаратор зерна

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-08-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП Український інститут промислової власності

Abstract

Сепаратор зерна, що містить колосове решето, підсівне решето і транспортерний очисник робочих отворів, який відрізняється тим, що тяговий орган транспортерного очисника отворів виконаний у вигляді суцільної стрічки.

Description

Keywords

сепаратор, зерноочистка, транспортерний очисник, суцільне решето

Citation

Пат. на корисну модель 101096 Україна, МПК A01F 12/44 (2006.01) B65G 47/14 (2006.01). Сепаратор зерна / О. М. Васильковський, К. В. Васильковська, С. М. Лещенко, С. М. Мороз, Д. І. Петренко, Д. А. Шабленко ; заявник та патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201502182 ; заявл. 12.03.2015 ; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16. - 4 с. : іл.