Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ. Самостійні роботи. Денна форма навчання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Смірнова, Н. В.
Смірнов, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ” за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Description

Keywords

Citation

Надійність, контроль, діагностика, експлуатація ЕОМ : метод. вказ. до викон. самост. робіт для студ. ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / [уклад. Н. В. Смірнова, В. В. Смірнов] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 21 с.