Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Сметанко, О. В.
Smetanko, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розкриваються питання, пов'язані з організацією, методикою і інформаційним забезпеченням внутрішнього аудиту виробничих запасів. Визначені основні етапи і напрями проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів в акціонерних товариствах України. Розглядаються особливості застосування аудиторських процедур, які спрямовані на збір аудиторських доказів в процесі проведення перевірки виробничих запасів. Висвітлені питання, які пов'язані із застосуванням моделей і методів прийняття рішень в процесі проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів. In the article the issues related to organization, methods and information basis of production supplies internal audit are considered. The basic stages and direction of production supplies internal audit at the joint-stock companies of Ukraine are determined. The features of audit procedures application directed at the selection of audit evidence in the process of production supplies verification are examined. The questions concerning the use of decision - making models and methods in the process of production supplies internal audit are touched upon.

Description

Keywords

виробничі запаси, аудиторські докази, аудиторські процедури, внутрішній аудит

Citation

Сметанко, О. В. Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України / О. В. Сметанко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 146-152.