Менеджмент інформаційної безпеки. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Лисенко, І. А.
Босько, В. В.
Константинова, Л. В.
Lysenko, I.
Bosko, V.
Konstantynova, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації висвітлюють організаційні та практичні аспекти виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Менеджмент інформційної безпеки” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 125 “Кібербезпека”, а також пропонують рекомендації щодо ходу виконання робіт, підготовки та представлення отриманих результатів. The methodological recommendations cover organizational and practical aspects of laboratory work in the academic discipline of "Information Security Management" for full-time and part-time students majoring in 125 "Cybersecurity", and offer recommendations on the progress of work, preparation and presentation of results.

Description

Keywords

управління, кібербезпека, менеджмент, інформаційні технології, control, cyber security, management, information technology

Citation

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент інформаційної безпеки» : для студент. денної та заоч. форми навчання за спец. 125 «Кібербезпека» / [уклад. : І. А. Лисенко, В. В. Босько, Л. В. Константинова] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 33 с.