Психологія управління. Менеджмент організацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

практичне заняття, контрольна робота, самостійна робота, індивідуально-консультативна робота, контроль знань, іспит

Citation

Психологія управління : метод. рек. до вивч. курсу для студ. ден. та заоч. форми навч. по спец.: 7.050201 та 8.050201 «Менеджмент організацій» / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2009. – 75 с.