Управління матеріальними ресурсами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Костромін, Г. Т.
Kostromin, G.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Імекс

Abstract

Навчальний посібник покликаний допомогти всім, хто буде ним користуватися, надати представлення про суть матеріальних ресурсів, як основи матеріального виробництва, принципах, шляхах і методах управління ними в умовах ринкової економіки, а також вивчити и навчитися застосовувати економічно обґрунтуванні управлінські рішення по ефективному и раціональному використанню матеріальних ресурсів на підприємстві. Навчальний посібник написаний згідно вимог типових програм и призначений для студентів, аспірантів, викладачів вузів всіх рівнів, а також буде корисний для спеціалістів цієї сфери підприємств всіх форм власності.

Description

Keywords

матеріальні ресурси, ринок засобів виробництва, товарно-грошовий обіг, матеріально-технічне забезпечення виробництва, матеріально-технічне постачання, служба постачання підприємства, господарський зв'язок між підприємствами, виробнича інфраструктура, нормування, збутова політика, збут продукції, ринок збуту, служба збуту готової продукції, інформаційна робота, сервіс, реклама продукції, оптова торгівля, виробничі запаси

Citation

Костромін, Г. Т. Управління матеріальними ресурсами : навч. посіб. / Г. Т. Костромін ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кiровоград : Імекс, 2007. - 240 с.