Банківські операції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Кравченко, В. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Висвітлено порядок проведення операцій із залучення коштів юридичних і фізичних осіб, порядок і техніку нарахування відсотків за кредитами, операції банку з цінними паперами та іноземною валютою. До кожного практичного завдання подані задачі та методичні вказівки щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури.

Description

Keywords

депозити, кредити, відсотки, цінні папери

Citation

Банківські операції : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. напряму підготовки «бакалавр» спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [уклад. В. П. Кравченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фінанс. банк. справи та страхування. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 51 с.