Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-11

Authors

Пукалов, В. В.
Пукалов, В. П.
Златопольський, Ф. Й.
Горбаньов, А. О.
Рябокінь, М. О.
Шматько, С. С.
Pukalov, V. V.
Pukalov, V. P.
Zlatopolskyi, F.
Horbaniov, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул, який складається з контейнера, матриці, прес-штемпеля, стержня та діафрагми, який відрізняється тим, що прес-штемпель виконується з трикутним в поперечному перерізі пазом на торці.

Description

Keywords

металеві волокна, пресування гранул, metal fibers, granules pressing

Citation

Пат. 70316 Україна, МПК B22F 3/20. Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул / В. В. Пукалов, В. П. Пукалов, Ф. Й. Златопольський, А. О. Горбаньов, М. О. Рябокінь, С. С. Шматько ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201112839 ; заявл. 01.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.