Ефективність мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні сої в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена встановленню ефективності мінеральних добрив при сумісному використанні з ризобофітом при вирощуванні сої сорту Галлек в умовах північного Степу України. Найбільша маса бульбочок формується при передпосівному внесенні N30P30K30, інокуляції насіння ризобофітом у нормі три гектаропорції при вирощуванні сої по попереднику ярий ячмінь. Внесення N30P30K30 на фоні інокуляції насіння трьома гектаропорціями ризобофіту забезпечує найвищу урожайність насіння сої. Для забезпечення високих врожаїв сої рекомендовано вносити повне мінеральне добриво (N30P30K30) на фоні передпосівної інокуляції насіння бактеріальним препаратом ризобофіт. Це сприяє не лише істотному зростанню врожаю сої, а й підвищує економічну ефективність її вирощування. Qualification work is devoted to establishing the effectiveness of mineral fertilizers in combination with rhizobophyte in the cultivation of soybean variety Halleck in the northern steppe of Ukraine. The largest mass of tubers is formed by pre-sowing application of N30P30K30, inoculation of seeds with rhizobophyte in the norm of three hectares in the cultivation of soybeans on the predecessor of spring barley. Application of N30P30K30 on the background of seed inoculation with three hectares of rhizobophyte provides the highest yield of soybean seeds. To ensure high soybean yields, it is recommended to apply complete mineral fertilizer (N30P30K30) against the background of pre-sowing inoculation of seeds with the bacterial preparation rhizobophyte. This not only contributes to a significant increase in soybean yield, but also increases the economic efficiency of its cultivation

Description

Keywords

соя, добрива, врожайність, soybean, fertilizers, yield

Citation

Малінін, Р. В. Ефективність мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні сої в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Ф. П. Топольний ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 68 с.