Шляхи модернізації систем автоматики холодильного устаткування з одним терморегулювальним вентилем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Осадчий, С. І.
Лужков, Д. М.
Osadchy, S.
Luzshkov, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Стаття присвячена аналізу тенденцій підвищення ефективності холодильного устаткування за рахунок модернізації системи керування роботою терморегулювального вентиля. Показано, що холодильне обладнання фірми Danfoss підвищує ефективність утворення холоду за рахунок зміни уставки перегріву випарника. Головна ідея модернізації полягає у застосуванні системного підходу до розгляду холодильного устаткування у комплексі з холодильною камерою та продуктами, які зберігаються у ній. Для реалізації зазначеної ідеї у статті розроблена нова структурна схема системи охолодження продуктів як багатовимірної системи слідкування, яка функціонує в умовах зміни температури у холодильній камері, коливаннях тиску та температури хладагенту. This article is devoted to an analysis of the trends improve refrigeration efficiency by upgrading the control system of a thermostatic expansion valve. It is shown that Danfoss refrigeration equipment increases the efficiency of the formation of the cold due to changes in the evaporator superheat setting. The main idea of upgrading is to use a systems approach to the consideration of refrigeration equipment in conjunction with the cooling chamber and the products which are stored in it. To realize this idea one has developed a new block diagram of the cooling system as a multidimensional follow-up system that operates in conditions of air temperature changes in the refrigerating chamber and fluctuations of the refrigerant temperature and its pressure. The resulting new structural schemes form the basis for adapting known methods of structural identification of dynamical models of objects to determine the dynamics of uncontrolled disturbances acting on a control object in real operating conditions.

Description

Keywords

хладагент, випарник, структурна схема, вектор, збурення, регулятор, a refrigerant, an evaporator, a block diagram, a vector, a disturbance, a regulator

Citation

Осадчий, С. І. Шляхи модернізації систем автоматики холодильного устаткування з одним терморегулювальним вентилем / С. І. Осадчий, Д. М. Лужков // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 30. - С. 160-167.