Горизонтальний барабанний вузол з автобалансирами для відцентрових машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006-06-15

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Майоров, В. С.
Filimonikhin, H.
Mayorov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Горизонтальний барабанний вузол з автобалансирами для відцентрових машин, що містить барабан, який має ребра жорсткості та насаджений на вал, шків, який також насаджений на вал, та два зрівноважуючих автобалансири, який відрізняється тим, що автобалансири насаджені на вал, причому один автобалансир суміщений із ребрами жорсткості барабана, а другий - із шківом.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Пат. 75931 Україна, МПК G01M 1/02. Горизонтальний барабанний вузол з автобалансирами для відцентрових машин / Г. Б. Філімоніхін, В. С. Майоров ; заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 2004010432 ; заявл. 21.01.2004 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6.