Шевченко і моральноціннісний вибір героїв Анатолія Мороза

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Царук, А. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВВ ІДГУ

Abstract

Висвітлюється проблема пошуку сенсу життя та самоідентифікації в межових та експериментальних ситуаціях героїв А. Мороза. Зроблено спробу узагальнення критеріїв формування авторського світовідчуття та їх вираження у співзвучних творах. Освещается проблема поиска смысла жизни и самоидентификации в пограничных и экспериментальных ситуациях героев А. Мороза. Сделана попытка обобщения критериев формирования мироощущения автора и их выражения в созвучных произведениях.

Description

Keywords

самоідентифікація, конфлікт, пошук себе, межова ситуація

Citation

Царук, А. П. Шевченко і моральноціннісний вибір героїв Анатолія Мороза / А. П. Царук // Філологічні діалоги : зб. наук. пр. - Ізмаїл, 2015. - Вип. 3. - С. 222-229.