Організація оперативного контролю операцій із запасами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЛНУП

Abstract

Доведено необхідність і доцільність організації оперативного контролю операцій із запасами. Розглянуто особливості оперативного контролю процесів матеріального забезпечення запасами у частині виконання основних завдань на закупівельному етапі, на етапі зберігання запасів та при організації за їх наглядом, інвентаризацією і систематичному контролі. Necessity and expediency of organization of operative control of operations with stocks have been proved. The peculiarities of operative control of processes of material supply of stocks in the part of fulfillment of the basic tasks at the purchasing stage, at the stage of storage of stocks and at organization of their supervision, inventory and systematic control are considered.

Description

Keywords

оперативний контроль, операції із запасами, організація оперативного контролю, етапи процесу матеріального забезпечення

Citation

Пугаченко, О. Б. Організація оперативного контролю операцій із запасами / О. Б. Пугаченко // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22-23 берез. 2022 р. – Львів : ЛНУП, 2022. – Ч. 1. – С. 210-212.