Теорія прийняття рішень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Теорія прийняття рішень : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. напр. підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / [уклад. О. А. Лукашевич] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 32 с.