Фазова модель процесу поширення мікроструктур екпоксикомпозитів із дисперсним наповнювачем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Добротвор, І. Г.
Стухляк, П. Д.
Букетов, А. В.
Мороз, К. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Запропонована модель осциляції поширення зовнішніх поверхневих шарів, що відображає динаміку формування мікроструктур при зшиванні епоксидних композитних матеріалів. Встановлено, що залежно від фізичної і хімічної природи введеного у епоксидний олігомери наповнювача на різних етапах зшивання матеріалів, формуються зовнішні поверхневі шари різного об’єму. Використовуючи експериментальні резуль-тати досліджень і математичну модель можна цілеспрямовано керувати експлуатаційними характеристиками епоксикомпозитів. The model of oscillation distributions of external layers which gives the chance to understand the formation dynamics of microstructures at sewing of epoxycomposites is constructed. It is established, that depending on the physical and chemical nature of entered filler at different sewing stages of materials, external layers with different sizes are formed. On the basis of the received experimental results and the received mathematical model it is possible to supervise purposefully over operational characteristics of epoxycomposites.

Description

Keywords

еплксидні композитні матеріали, керування експлуатаційними характеристиками, поверхневі шаои, динаміка формування мікроструктур, осціляція зовнішніх поверхневих шарів

Citation

Фазова модель процесу поширення мікроструктур екпоксикомпозитів із дисперсним наповнювачем / І. Г. Добротвор, П. Д. Стухляк, А. В. Букетов, К. М. Мороз // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 20. - С. 61-64.