Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем", що проходила в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) 25-26 квітня 2024 р.

Description

Keywords

економічна теорія, маркетинг, моделювання соціально-економічних систем

Citation

Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем : VІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., м. Кропивницький, 25-26 квіт. 2024 р. : матеріали доп. / [редкол. : Н. С. Шалімова, Р. І. Жовновач, Ю. А. Бондар та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. - 188 с.