Оптимізація задачі керування енергозабезпеченням автономних споживачів в умовах невизначеності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Голик, О. П.
Holyk, O.
Жесан, Р. В.
Zhesan, R.
Березюк, І. А.
Berezyuk, I.
Мірошніченко, М. С.
Miroshnichenko, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НИЦ «Знание»

Abstract

В статті наведено умови ефективного автоматизованого енергопостачання від автономних джерел енергії, запропоновано критерій мінімальних затрат на сумарної вартості енергоустановок та критерій послідовності вмикання енергоустановок з урахуванням їх експлуатаційних характеристик, що дає можливість раціонально використовувати відновлювані джерела енергії у складі системи енергозабезпечення автономних споживачів. The article describes conditions of effective automated energy supply from autonomous sources of energy, the criterion of minimum cost on the total cost of the power plants and the criterion of sequence of including power plants based on their operational characteristics, which gives the opportunity to efficiently use renewable energy in the energy supply system for autonomous consumers.

Description

Keywords

енергозабезпечення, невизначеність, відновлюване джерело енергії, автоматизоване керування, енергоустановка, of energy supply, uncertainty, renewable energy, automatic control, power plant

Citation

Оптимізація задачі керування енергозабезпеченням автономних споживачів в умовах невизначеності / О. П. Голик, Р. В. Жесан, І.А. Березюк, М.С. Мірошніченко // IX Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке»: материалы конф. (30.12.2015р., Харьков). - Харьков: НИЦ «Знание», 2015. – Ч. 1. - С. 77-81.