Пневматичний висівний апарат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004-12-15

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП Український інститут промислової власності

Abstract

Пневматичний висівний апарат включає бункер для насіння, корпус із насіннєвою камерою, привідний вал, на якому розташований висівний диск з присмоктувальними отворами, кришку з вакуумною камерою і рукавом, прокладку, що розташована між корпусом і кришкою. В апараті прокладка за допомогою заклинків, розташованих на її боковій поверхні, попередньо з'єднується з кришкою перед його складанням.

Description

Keywords

висівний апарат, кришка, вакуумна камера, прокладка, заклинки

Citation

Пат. на корисну модель 3627 Україна, 7 А01С7/00. Пневматичний висівний апарат / І. М. Осипов, Є. Б. Шинкевич, В. В. Амосов, Ю. П. Курзов, А. В. Чуднов ; заявник та патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № 2004010126 ; заявл. 09.01.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. - 2 с. : іл.