Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001-08-15

Authors

Сотніков, В. С.
Філімоніхін, Г. Б.
Sotnikov, V.
Filimonikhin, H.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що містить два з'єднаних під прямим кутом маятники і вісь, на яку вони насаджені, який відрізняється тим, що вісь встановлена з можливістю здійснювати сферичний рух навколо нерухомої точки на осі вала.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Патент 40768 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / В. С. Сотніков, Г. Б. Філімоніхін ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № 99105704 ; заявл. 19.10.1999 ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7.