Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001-08-15

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Невдаха, Ю. А.
Filimonikhin, H.
Nevdakha, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що містить два з'єднаних під прямим кутом маятники і вісь, на яку вони насаджені, встановлену перпендикулярно валу з можливістю вільно обертатися навколо вала ротора, який відрізняється тим, що встановлена друга пара маятників і на повороти двох пар накладені в'язі у вигляді двох зубчастих коліс, що дозволяють їм повертатися навколо осей на рівні кути.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Патент 40770 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін, Ю. А. Невдаха ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № 99105754 ; заявл. 21.10.1999 ; опубл. 15.08.2001, Бюл. № 7.